: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 22/10/2018

Hướng dẫn mới về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực từ ngày 15/11 tới.

Thông tư sửa đổi Khoản 3, Điều 5 theo hướng tạm dừng, hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp mà số tiền này đang bị cưỡng chế đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản quyết định nộp dần tiền thuế nợ; quyết định gia hạn nộp thuế và thông báo không tính tiền chậm nộp. Đồng thời, cho phép quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng. Riêng với trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.    

H.Hương