Quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công tác bầu cử

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Tinh thần trên được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 22/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực; Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và hơn 8.000 đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức trong hệ thống Mặt trận ngay sau hội nghị triển khai toàn quốc do Bộ Chính trị chủ trì (ngày 21/1) thể hiện sự nhập cuộc chủ động tích cực, khẩn trương của UBTƯ MTTQ Việt Nam để chuẩn bị mọi mặt, kịp thời cho hệ thống trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

“Thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban Bộ, ngành Trung ương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử để kịp thời triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, từ Thông báo số 174 ngày 08/6/2020 Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05 ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản của MTTQ Việt Nam, đến thời điểm này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản liên quan nhằm đảm bảo quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và Thông tri của Ban Thường trực hướng dẫn giám sát cuộc bầu cử.

“Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu có chất lượng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo công tác bầu cử trong thời gian tới; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử và thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã quán triệt, trao đổi những nội dung quan trọng, thiết thực đối với quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ nội dung các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, từ đó tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình Hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tác tuyên truyền, tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác giám sát thi đua, khen thưởng…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng giới thiệu chuyên đề "Công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam".
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng giới thiệu chuyên đề "Công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam".
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực giới thiệu chuyên đề "Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam".
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực giới thiệu chuyên đề "Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam".

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng giới thiệu chuyên đề “Công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam”; Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực giới thiệu chuyên đề “Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tiếng Việt mến yêu

Tiếng Việt mến yêu

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm và đặc biệt coi trọng, trong đó ...
Sóc Trăng: Nâng cao uy tín hàng Việt

Sóc Trăng: Nâng cao uy tín hàng Việt

MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng CVĐ.
Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Tỉnh Lai Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm triển khai xây dựng nông thôn mới.
Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Ngày 25/2, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bạc Liêu đến huyện Hồng Dân và huyện Phước Long giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất