Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

 H.Tiến

Chiều 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định số 372 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 31 thành viên. 

Đánh giá cao những đóng góp, cống hiến thiết thực hiệu quả của các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu đối với Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XII rất nặng nề. Hội đồng cần nghiên cứu, nắm vững những quan điểm mới của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ vừa qua. 

Mong rằng các thành viên mới dưới mái nhà chung của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất