Rà soát loại bỏ cơ hội phát sinh tham nhũng tiêu cực trong đăng kiểm

Lê Khánh

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gửi Bộ GTVT.

Rà soát các quy định để loại bỏ cơ hội phát sinh tham nhũng tiêu cực trong đăng kiểm. Ảnh minh họa.
Rà soát các quy định để loại bỏ cơ hội phát sinh tham nhũng tiêu cực trong đăng kiểm. Ảnh minh họa.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngày 9/12/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cơ quan này đã tập trung triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT”, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Cục Đăng kiểm Việt Nam”.

Cùng đó, phổ biến đến tất cả đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai kịp thời, cụ thể chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách.

Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước được Bộ GTVT giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam, đặc biệt trong những công việc dễ phát sinh và có nguy cơ cao về tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay từ đơn vị và sự tác động tiêu cực của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật khi được phát hiện.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất