Sai phạm tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Làm rõ trách nhiệm của ban quản lý

Đức Sơn

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (thời kỳ 2014-2016) chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ còn nhiều hạn chế dẫn đến hàng loạt sai phạm trong quản lý dự án đầu tư, cũng như quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

Trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Hàng loạt sai phạm

Qua thanh tra 7 công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện có 3/7 công trình, hạng mục công trình do khảo sát, thiết kế báo cáo kinh tế, kỹ thuật chưa sát thực tế dẫn đến phải thiết kế điều chỉnh, bổ sung làm thay đổi quy mô dự án.

Cụ thể, hạng mục xử lý ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan ao nước gần mốc 1090 thuộc công trình đấu nối đường bộ qua biên giới cặp chợ Tân Thanh và Pò Chài. Công trình sửa chữa đường nội thị cửa khẩu Cốc Nam và hạng mục nhà làm việc liên ngành cửa khẩu bản Chắt, huyện Đình Lập. Mặt khác, có 2/7 công trình, hạng mục công trình, khi thẩm định chưa phát hiện hết sai sót trong thiết kế dự toán làm tăng dự toán được phê duyệt.

Đáng chú ý, có 7/7 công trình, hạng mục công trình, không được lập và bàn giao quy trình bảo trì công trình cho chủ đầu tư theo quy định. Có 5/7 công trình không được chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

“7/7 công trình, hạng mục công trình, việc thanh toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật vượt giá trị quyết toán được phê duyệt. Áp dụng hệ số định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong quyết toán vốn không chính xác. Một số công việc xây dựng được quyết toán không đúng thực tế thi công với tổng số tiền sai phạm là hơn 572 triệu đồng. Trong đó số tiền cần xử lý thu hồi là 543 triệu đồng…” - kết luận Thanh tra khẳng định.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện, có 3 trung tâm không lập báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định theo mẫu quy định.

Ngoài ra, báo cáo tài chính của Trung tâm Hữu Nghị - Bảo Lâm không phản ánh chính xác số dư kỳ trước chuyển sang và số dư cuối kỳ chuyển sang năm sau. Mặt khác, không xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, không ghi tăng giá trị tài sản vào sổ theo dõi tài sản cố định để quản lý và trích khấu hao theo quy định.

Cơ quan Thanh tra cũng khẳng định, Trung tâm Hữu Nghị Bảo Lâm, Trung tâm Tân Thanh - Cốc Nam không thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đơn vị này cũng không quy định cụ thể việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm, việc chi trả tạm ứng trước thu nhập tăng thêm, việc trích lập và sử dụng các quỹ, việc trích khấu hao tài sản, duy tu và sửa chữa lớn tài sản cố định dùng trong hoạt động dịch vụ, việc trích nộp ngân sách nhà nước từ các hoạt động dịch vụ. Thậm chí, quy định mức chi hỗ trợ tiền điện thoại di động cho lãnh đạo vượt định mức.

Vẫn theo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, cả 3 trung tâm sử dụng kinh phí tiết kiệm 10% từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương số tiền là hơn 45 triệu đồng để chi mua sắm, sửa chữa tài sản, chi thu nhập tăng thêm là không đúng nội dung chi. Ngoài ra, Trung tâm Tân Thanh - Cốc Nam chưa trích lập 40% từ tổng số thu phí, lệ phí để chi cải cách tiền lương từ năm 2014 - 2016 với số tiền là 160 triệu đồng.

“Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/5/2014 Trung tâm Tân Thanh - Cốc Nam thực hiện thu lệ phí đăng ký kinh doanh với mức thu 30.000đ/lần cấp là không đúng với mức thu quy định, làm thất thu ngân sách số tiền hơn 64 triệu đồng, cần xử lý truy thu và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm…” - cơ quan Thanh tra nêu rõ.

Kiến nghị thu hồi hơn 600 triệu đồng

Nhận định nguyên nhân của những sai phạm, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xác định, do công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong quản lý dự án đầu tư cũng như quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chưa sâu sát, kịp thời.

Đồng thời, năng lực, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thực hiện các dự án đầu tư còn hạn chế. Mặt khác, việc hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế còn thiếu chặt chẽ dẫn đến một số hạn chế, thiếu sót chưa được phát hiện để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Cán bộ làm công tác kế toán còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa kịp thời nắm bắt, vận dụng các văn bản chính sách, chế độ hiện hành.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra qua thanh tra. Tùy theo tính chất, mức độ xử lý theo quy định. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn  kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 614 triệu đồng tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Sở Tài chính Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó có điều chỉnh đối với chợ tại các khu vực cửa khẩu. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt quyết toán đối với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người dân Trung Lộc mong mỏi một cây cầu

Người dân Trung Lộc mong mỏi một cây cầu

Mùa mưa lũ đến, con đường độc đạo bị chia cắt, biến thôn Cồn Soi (xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) như một “ốc đảo”, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Bao đời ...
Hàng chục héc ta rừng bị ngã, đổ

Hàng chục héc ta rừng bị ngã, đổ

Điều đáng nói bao nhiêu năm qua số lượng gỗ này chết khô trong rừng không được tận thu đã lãng phí còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Tin nóng

Người dân Trung Lộc mong mỏi một cây cầu

Người dân Trung Lộc mong mỏi một cây cầu

Mùa mưa lũ đến, con đường độc đạo bị chia cắt, biến thôn Cồn Soi (xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) như một “ốc đảo”, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Bao đời nay, người dân nơi đây chỉ mong mỏi một cây cầu dân sinh để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Xem nhiều nhất