Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

Lan Hương

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện ngay giao dịch hồ sơ điện tử tại các địa chỉ trang web: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; https://baohiemxahoi.gov.vn.

Nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng lao động, ngày 24/3, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 873/BHXH-QLT về việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử và giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện ngay giao dịch hồ sơ điện tử, đồng thời liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ hoặc xem hướng dẫn tại các địa chỉ như sau: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; https://baohiemxahoi.gov.vn.

Trường hợp một đơn vị sử dụng lao động có nhiều mã tham gia BHXH (ví dụ có các mã: YN, IC , BW, GA...) thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý và bản scan về địa chỉ: khainv@hanoi.vss.gov.vn để được giải quyết sử dụng 1 chữ ký số đã đăng ký cho các mã của đơn vị khi giao dịch hồ sơ điện tử

Đối với việc đăng ký và thực hiện giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị đăng ký tại địa chỉ https://bhxh.vnpost.vn để được phục vụ giao - nhận hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu và không phải trả bất kỳ khoản phí nào (cước phí bưu chính được cơ quan BHXH thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích). Trường hợp đơn vị có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với cơ quan BHXH (BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã) để được hỗ trợ.

Trước đó từ năm 2014, BHXH Hà Nội đã quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính một cách toàn diện. Qua quá trình triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức đối với nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT và giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính từ năm 2016 đạt kết quả rất tích cực. Đến nay đã có gần 95% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội và giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; từ đó đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí của các đơn vị sử dụng lao động khi thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất