Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai hiệu quả số hóa văn bản

Khanh Lê

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong Quý I/2019, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương tiếp tục rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Các thủ tục hành chính của ngành đều được công bố và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của Chính phủ, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và giải quyết công việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai hiệu quả số hóa văn bản

BHXH triển khai số hóa văn bản.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương tiếp tục duy trì bộ phận “Một cửa” theo quy định. Trong đó, đã đưa vào vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ các quy trình nghiệp vụ. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp  đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; 63/63 tỉnh, thành đã nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích…

Đáng chú ý toàn ngành cũng đã triển khai hiệu quả việc số hoá văn bản, tài liệu trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cụ thể, trong Quý I, BHXH Việt Nam phát hành 1.012 văn bản, trong đó ký số (gửi hoàn toàn điện tử) 830 văn bản, chiếm 82,02%; gửi 65 văn bản scan trên phần mềm, chiếm 6,42%; còn lại 117 văn bản giấy (chiếm 11,56%, bao gồm văn bản mật và văn bản đặc thù). Văn bản đến được scan, số hoá gửi trên phần mềm đạt tỉ lệ trên 90%.

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ ưu tiên tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH gồm đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... Hướng tới số hoá hồ sơ, giấy tờ; chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy CCHC thông qua việc ứng dụng CNTT.

Để thực hiện tốt việc này, BHXH Việt Nam sẽ triển khai hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì hệ thống mạng WAN, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong toàn ngành. Phối hợp hoàn thiện và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung. Mặt khác, xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hoá toàn diện hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trên môi trường mạng, nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động. 

Mới đây nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản, tiết kiệm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng hệ thống thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng CNTT trong thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 900/KH-BHXH về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Theo đó có 07 nội dung của Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Cụ thể xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành; Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính: Công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính;  Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng CNTT trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Truyền thông về các hoạt động cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất