Sáng nay (1/2), bế mạc Đại hội XIII của Đảng

M.Loan - H.Vũ - Q.Vinh - V.Mạnh

Sáng nay (1/2), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 Ủy viên sẽ ra mắt Đại hội.

Sáng nay (1/2), bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc trong sáng nay (1/2)

Sau một tuần làm việc, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc.

Trước đó, ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra ngày (31/1), Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Bộ Chính trị khoá XIII gồm 18 ủy viên trong đó 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu.

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất