Sắp ban hành quy định về miễn nhiệm, từ chức

H.Vũ

Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ đề vẫn là xây dựng Đảng, nhưng có nhiều điểm mới, nội dung mới và quyết tâm mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2021, diễn ra ngày 3/11.

Theo bà Mai, mảng đề tài về xây dựng Đảng là lĩnh vực rộng, không chỉ là công tác xây dựng Đảng mà còn là kiểm tra, cải cách hành chính trong Đảng; tuyên giáo, công tác tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác nội chính; công tác dân vận, vận động quần chúng của Đảng. Đây là mảng đề tài rộng, nhưng yêu cầu rất cao, cần thể hiện sao cho chân thực, chính xác, sinh động, tạo được sự quan tâm, có ảnh hưởng đến công chúng, bảo đảm đường lối của Đảng.

Nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII phần về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng được xem là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết, bà Mai cho biết nội dung này được thể hiện cụ thể, làm rõ trong 10 nhiệm vụ.

Đó là xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy; chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng về cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, có nêu ra cụm từ “dựa vào dân” để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; kiên quyết, kiên trì, từng bước đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành sửa đổi Quy định 260 và Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành 2 vấn đề, một là miễn nhiệm, hai là từ chức. Những cán bộ bị xử lý kỷ luật nhưng chưa đến mức cách chức, không cách chức nhưng cán bộ đó không còn đủ uy tín để “ngồi” nữa thì sẽ xem xét mức độ miễn nhiệm. Thứ hai là từ chức, khuyến khích những cán bộ khi tự thấy năng lực của mình có vấn đề thì có thể từ chức và Đảng cũng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ này từ chức.

Theo bà Mai, việc từ chức khi chưa hết thời kỳ bổ nhiệm, chưa hết tuổi công tác, chưa hết tuổi lao động để đảm bảo linh hoạt hơn trong quá trình giải quyết đối với cán bộ. Ngoài ra, sắp tới Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ trình sửa đổi về quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất