Sơ kết 2 năm đề án về học tập suốt đời tại thư viện

Minh Quân

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức Hội nghị - hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014-2020”.

 Trong phòng đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Sau 2 năm thực hiện, nhiều hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập tổ chức trong các câu lạc bộ, bảo tàng, nhà văn hóa được đông đảo người dân tích cực tham gia. Nhiều thư viện đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy  nguồn lực thông tin tư liệu hiện có, mở rộng các dịch vụ mới trong thư viện.

Các thư viện tỉnh, thành phố đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo, triển khai các mô hình phục vụ đọc sách hiệu quả, phù hợp chủ trương xây dựng thư viện là nơi học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sách giữa các thư viện, khuyến khích phong trào đọc sách trong nhân dân.

Tại các bảo tàng, nội dung trưng bày không ngừng sáng tạo, khẳng định vị thế là địa chỉ văn hóa của công chúng. Nhiều bảo tàng đã chủ động liên kết với ngành giáo dục tổ chức sinh hoạt hè, tìm hiểu lịch sử tại bảo tàng, di tích.

Các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng được đầu tư sửa chữa, xây mới ngày càng phát huy hiệu quả; tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính chất giáo dục như: lớp học các môn năng khiếu, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt theo chuyên đề...

Trong thời gian tới, các ý kiến đều mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa còn chưa được quan tâm đúng mức; đảm bảo kinh phí và nguồn lực tiếp tục triển khai Đề án hiệu quả.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất