Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam: Sai sót trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế

 Hoàng Anh

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam: Sai sót trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam giao làm chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu mua tập trung các thuốc, hóa chất theo nhu cầu của năm 2017 và 2018 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là chủ đầu tư, Sở Y tế đã tổ chức 6 gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập theo hình thức đấu thầu rộng rãi và tổ chức mua sắm trực tiếp theo nhu cầu của các cơ sở y tế đối với 6 gói thầu.

Qua thanh tra, tại Sở Y tế Hà Nam, Thanh tra Bộ Y tế phát hiện, trong quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu, Sở Y tế Hà Nam đã ghi chưa chính xác về thông tin dạng bào chế của thuốc Propofol tại STTMT 16, gói thầu số 1 là dạng “dung dịch tiêm”. Đồng thời, ghi chưa đầy đủ thông tin khối lượng của đơn vị tính “gói” đối với mặt hàng Bari sulfat mời thầu tại STTMT 85, gói thầu số 5.

Thanh tra Bộ Y tế cũng chỉ rõ, Sở Y tế Hà Nam đánh giá điểm kỹ thuật của hàng hóa dự thầu ở một số chỉ tiêu chưa chính xác đối với hai mặt hàng dự thầu và trúng thầu. Khi lập danh sách mua hàng hóa theo hình thức đấu thầu trực tiếp, 3 vật tư y tế gồm: Diatro -Lyse- Diff With hardware key (STTMT 186, gói thầu số 5), Bộ phân phối (STTMT 50, gói thầu số 6), Cattheter chụp động mạch vành 2 bên chống soắn  (STTMT 109, gói thầu số 6) có số lượng cao hơn 130 % so với hợp đồng tương tự đã áp dụng.

Thực tế việc dự trù của các cơ sở y tế (Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện sản nhi) khi lập kế hoạch đấu thầu chưa dự báo được việc triển khai các kỹ thuật mới tại cơ sở để dự trù số lượng phù hợp với thực tế.

Thanh tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Y tế kết luận, trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, bệnh viện ghi đơn vị tính của 3 vật tư y tế tại gói thầu số 6 gồm băng rốn, lam kính, dịch nhầy Duovisc với đơn vị tính là đơn vị đóng gói “hộp” chưa ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất. Tại STTMT 654 gói thầu số 1, hồ sơ mời thầu thuốc Calcipotri0l+Betamethason Dipropionat với nồng độ, hàm lượng là “750mcg+7,5mg/g, tube 15g dạng thuốc dùng ngoài”. Thuốc dự thầu và trúng thầu có hàm lượng là “mỗi 15g thuốc mỡ chứa calcipotriol 0,75mg; Betamethason 7,5mg” và có cùng các dược chất, có cùng tỷ lệ các dược chất trong thành phần nhưng ghi hàm lượng chưa phù hợp với hàm lượng ghi trong hồ sơ mời thầu.

Thực tế, đoàn kiểm tra các thuốc có cùng hoạt chất với thuốc mời thầu đang lưu hành trên thị trường và tham khảo các tài liệu chuyên môn, kết quả cho thấy không có thuốc nào có hàm lượng như ghi trong hồ sơ mời thầu và có thuốc phù hợp với thuốc trúng thầu.

Thanh tra hoạt động tổ chức đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Đoàn thanh tra của Bộ Y tế phát hiện đối với 2 nhà thầu trúng thầu tại gói thầu số 6 được kiểm tra hồ sơ là Công ty CP công nghệ y tế BMS và Công ty TNHH DP Hoa Sen, sau khi nhà thầu trúng thầu, bệnh viện chưa yêu cầu nhà thầu đảm bảo thực hiện hợp đồng theo yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, khi lập danh mục đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp 2 thuốc gồm: Cytan và Moxilen 500mg và 2 vật tư y tế gồm dây nối bơm điện dài 150cm/welford và phim XQ 18 x 24 cm/agfa có số lượng cao hơn 130% so với hợp đồng tương tự.

Từ thực trạng trên, Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất