: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:57:00 27/09/2017

Chấn chỉnh quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại công văn số 10092/VPCP-V.I.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.    

N.Toàn