: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:27 20/03/2020

Bộ Tài chính miễn phí hoàn toàn 6 dịch vụ chứng khoán

Theo Bộ Tài chính, từ 19/3 - 31/8, 6 loại dịch vụ: Đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, kết nối trực tuyến lần đầu, vay và cho vay chứng khoán qua hệ thống kết nối trực tuyến VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, đăng ký thành viên bù trừ sẽ được miễn phí.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Vì vậy, ngoài miễn phí 6 dịch vụ trên, Bộ Tài chính giảm giá từ 10 - 50% đối với 9 dịch vụ, trong đó: Giảm 10% đối với 3 dịch vụ: Giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, lưu ký chứng khoán; giảm từ 15 - 20% đối với 2 dịch vụ: Quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ: Quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, thực hiện quyền, chuyển khoản chứng khoán, đấu giá và chào bán cạnh tranh.

T.H.