: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:07 03/06/2019

Bội thu ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tính đến thời điểm 15/5, thu ngân sách Nhà nước đã vượt chi khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng thu đạt 553,5 nghìn tỷ đồng và tổng chi ngân sách đạt 486,9 nghìn tỷ đồng. 

Theo Tổng cục Thống kê, việc bội thu ngân sách là nhờ khu vực sản xuất kinh doanh và tăng trưởng xuất nhập khẩu khả quan. Trong khi, chi ngân sách vẫn bảo đảm trả nợ, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khí, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chính nhờ kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng khiến thu thuế xuất nhập khẩu đã tăng tới 23,5% so với năm trước. 

L.Chi