Cho vay ngoại tệ có nhiều điểm thay đổi

Thúy Hằng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành dự thảo mới nhất, dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24 theo hướng chặn tình trạng đôla hóa, chọn lọc đối tượng được vay. NHNN cho biết  lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế sẽ được cụ thể hóa theo từng thời gian.

Dự thảo thông tư ghi rõ, cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 31/3/2019.

Cho vay trung, dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 30/9/2019. Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay (nhu cầu cho vay mục  này được thực hiện không giới hạn về thời gian).

Trường hợp khi đến hạn trả nợ vay bằng ngoại tệ mà khách hàng vay chứng minh được rằng, do nguyên nhân khách quan dẫn đến nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng vay bị chậm thanh toán; khách hàng vay không có hoặc chưa có đủ ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nguồn thu ngoại tệ hợp pháp khác để trả nợ vay, thì khách hàng vay có thể mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tại tổ chức tín dụng để trả nợ vay.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ cho khách hàng vay phải chuyển tiền vào tài khoản vay bằng ngoại tệ của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay hoặc tài khoản trung gian thanh toán giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ.

Trong những năm qua, để hạn chế tình trạng đô la hóa, Chính phủ luôn kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ trương từng bước chuyển dần từ quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

‘Nút thắt’ của Eximbank

‘Nút thắt’ của Eximbank

Kết luận của cơ quan quản lý cao nhất được kỳ vọng sẽ gỡ một "nút thắt" cho thực trạng rối ren hiện nay tại Eximbank, cùng với đó là việc yêu cầu HĐQT tuân thủ Điều ...
Kích tín dụng bằng cách nào?

Kích tín dụng bằng cách nào?

Lãi suất huy động liên tục giảm, lãi suất cho vay cũng có dấu hiệu hạ. Nhưng kích tín dụng như thế nào trong bối cảnh rất ít doanh nghiệp mặn mà vay vốn? Đó là câu ...

Xem nhiều nhất