: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:11 03/08/2019

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp

Tổng hợp của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 7 tháng năm 2019 cho biết ước thanh toán 7 tháng là hơn 134.494 tỷ đồng, đạt 32,27% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 35,35% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng năm 2019 các bộ, ngành và địa phương thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, cùng kỳ năm 2018, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 7 tháng đạt 37,64% kế hoạch Quốc hội giao và 38,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện mới có 5 bộ, ngành và 8 địa phương có số giải ngân đạt trên 60%. 35 Bộ, ngành và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%; trong đó 18 bộ, ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%.

H.H.