: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:50 07/09/2019

Hỗ trợ vốn cho vùng núi phía Bắc

Tăng trưởng tín dụng toàn ngành Ngân hàng tính ra đã hơn 7,46%. Điều quan tâm là dòng chảy vốn đã được nắn ra sao?

Theo khẳng định của Ngân hàng nhà nước (NHNN) cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên là động lực của tăng trưởng kinh tế như: Tín dụng đối với DN nhỏ và vừa đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,67% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 18,4% với trên 196.000 doanh nghiệp còn dư nợ; tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt trên 250.000 tỷ đồng, tăng 15,83%; tín dụng đối với DN ứng dụng công nghệ cao đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng 19%; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 6%.

Thời gian qua NHNN đã nỗ lực rất nhiều trong việc nắn dòng chảy vốn. Đặc biệt đưa ra nhiều chính sách để vốn đến được với người nghèo, tập trung ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tại Hội nghị về công tác tín dụng đối với các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi. Các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách được tiếp cận nhiều hơn các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng với quy trình, thủ tục cho vay rõ ràng, minh bạch, đơn giản và phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Tính đến hết tháng 7/2019, huy động vốn của toàn ngành Ngân hàng trong khu vực đạt 381.603 tỷ đồng, tăng 9,08% so với năm 2018 (cao hơn so với mức tăng chung toàn quốc 6,87%), chiếm khoảng 4,5% tổng nguồn vốn huy động toàn quốc. Dư nợ tín dụng cho khu vực đạt khoảng 409.552 tỷ đồng, tăng 4,87% so với năm 2018, chiếm 5,29% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong đó dư nợ cho vay theo lĩnh vực ưu tiên đều có xu hướng tăng so với cuối năm 2018.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ trong quan hệ tín dụng ngân hàng, NHNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – DN trên địa bàn cả nước.

Trong năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ DN, NHNN đã tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối ngân hàng - DN tại các địa phương, vùng miền, nhằm tiếp tục nhận diện và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, hợp tác xã; tổ chức thành công Hội nghị bàn về các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Hệ thống các tổ chức tín dụng thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng thương mại và chủ động triển khai các chương trình tín dụng cho các lĩnh vực và đối tượng ưu tiên. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 762.000 hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 204.000 lao động… góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.              

Hồ Hương