: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:58 05/04/2019

Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký Quyết định số 238/QĐ-TCT về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2019 cho toàn ngành Thuế.

Theo đó, toàn ngành phấn đấu thu NSNN đạt 1.260.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với dự toán và tăng 9,9% so với thực hiện năm 2018. Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu phấn đấu thu được giao, Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu thu ngay trong đầu tháng 3/2019 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện.    

T. Hằng