: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:23:57 16/03/2020

Trà Vinh: Trên 17 tỷ đồng hỗ trợ giống vật nuôi cho nông dân

Năm nay, tỉnh Trà Vinh dành 17,3 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh; trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 50%, số còn lại ngân sách tỉnh đối ứng.

Theo đó, hơn 7.000 hộ được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí phối giống nhân tạo cho khoảng 16.000 con bò cái. Tỉnh  hỗ trợ 50% kinh phí mua 35 con lợn giống cho 15 hộ, với mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con, tối đa 3 con/hộ; 50% kinh phí mua 34 con bò đực giống cho 34 hộ, với mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/con. Tỉnh cũng hỗ trợ 69 hộ chăn nuôi mua gần 14.000 con gà giống bố mẹ hậu bị, với mức hỗ trợ 50% giá trị, không quá 50.000 đồng/con, tối đa 200 con/hộ.

 Bên cạnh đó, 2.135 hộ chăn nuôi được hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, với mức hỗ trợ 50% kinh phí, không quá 5 triệu đồng/hộ. Đồng thời, hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học cho 157 hộ chăn nuôi để xử lý chất thải chăn nuôi, tối đa 5 triệu đồng/hộ.

V.N.