Tái cơ cấu xây dựng nông thôn mới

Thu Trang

So với 5 năm trước, hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã tiến được một chặng đường dài. Trên chặng đường đó, xuất hiện dấu ấn nổi bật của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp - vốn được xác định là động lực mạnh mẽ để huyện xây dựng NTM thành công.

Tái cơ cấu xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Phú Thành (Lạc Thủy, Hòa Bình) sản xuất chè theo vùng tập trung, giúp nâng cao giá trị sản phẩm.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Lạc Thủy hiện có 8 xã, 2 thị trấn. Đến cuối tháng 5/2020, đã có 6/8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, còn 2 xã là Hưng Thi, Thống Nhất đạt 18 tiêu chí/xã; bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã. Kết quả này tạo đà thuận lợi để huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020.

Ông Ngọ Đình Tâm, Trưởng Phòng NNPTNT huyện Lạc Thủy cho biết, tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với huyện. Trọng tâm là phát triển nông sản hàng hóa lợi thế, có sức cạnh tranh trên thị trường, hiện thực hóa bằng các chương trình ưu tiên; tăng hàm lượng KHCN, nâng giá trị, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa lợi thế theo yêu cầu của thị trường; tái cơ cấu từng sản phẩm đồng bộ về quy mô, hình thức tổ chức sản xuất, nguồn giống, công nghệ, thị trường, chính sách; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao…

Trên thực tế, Lạc Thủy là một trong những địa phương đi đầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình. Kết quả, trên địa bàn đã xuất hiện các vùng sản xuất tập trung, cho giá trị gia tăng cao như: vùng cây ăn quả có múi với tổng diện tích trên 1.200 ha, mỗi ha cam cho thu nhập trung bình khoảng 400 triệu đồng/niên vụ, mỗi ha bưởi cho thu nhập trung bình trên 250 triệu đồng/niên vụ; các loại cây mía, chuối, thanh long, bí xanh trồng theo vùng tập trung cũng cho giá trị thu nhập cao hơn với mức bình quân trên 150 triệu đồng/ha... Dự kiến đến cuối năm 2020, giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt khoảng 135 triệu đồng/năm.

Những kết quả đó cho thấy huyện Lạc Thủy đang đi đúng hướng trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp, tạo thêm động lực mạnh mẽ để huyện xây dựng NTM thành công.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã và đang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, góp ...
Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Tỉnh Lai Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm triển khai xây dựng nông thôn mới.

Tin nóng

Xem nhiều nhất