Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn điều hành thảo luận tại Hội nghị.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Lam cho biết, năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhất là trong điều kiện vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nhưng việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết quả cho thấy, qua một năm, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất hơn, đặc biệt là thực hành dân chủ trong Đảng qua đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, khẳng định những kết quả quan trọng mà Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, các vướng mắc chưa được khắc phục triệt để, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Nhìn lại kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 và của cả nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiều đổi mới với nhiều hoạt động hướng vào những vấn đề xã hội đang nổi lên.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, trong bối cảnh thông tin phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền vận động ngoài việc ứng dụng khoa học công nghệ yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận phải có kỹ năng tiếp xúc với dân để đối thoại, tuyên truyền giải thích hiệu quả.

Đặc biệt, khi trình độ dân trí ngày càng cao, dân chủ mở rộng, muốn công tác Dân vận đạt hiệu quả cao nhất cần phải có cơ chế để công khai, minh bạch thông tin đến với người dân nhất là các hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, các cấp, các ngành cần quan tâm tới các hoạt động đối thoại với người dân, coi hoạt động đối thoại là việc làm thường xuyên để quyết kịp thời những vấn đề mà người dân đặt ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, việc thực hiện QCDC ở cơ sở cần gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức viên chức.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng của công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức tiếp cận thông tin nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp để người dân trên cơ sở đó tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu để tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh thực tiễn đặt ra yêu cầu phải thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội với nhân dân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trên các loại hình, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với đánh giá tổng kết thực tiễn để xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp điều kiện của đất nước, địa phương.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành của nhà nước, chính quyền, hoạt động của MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhất là phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp gắn với trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giám sát kỹ các khâu trong bầu cử

Giám sát kỹ các khâu trong bầu cử

Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại địa phương và đại biểu ...

Xem nhiều nhất