Tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Bộ đội biên phòng

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, BĐBP tiếp tục gắn bó chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại và đảm bảo an ninh trật tự, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, giúp dân và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua và thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực.

Đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh BĐBP nêu rõ, những năm qua, công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam và BĐBP ở các cấp đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các các nội dung phối hợp đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và hành động của đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới…

Trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới”, các đơn vị BĐBP đã chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam ở cơ sở tổ chức hiệu quả phong trào.

Đến nay ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển có hơn 38 nghìn hộ gia đình tham gia tự quản, thành lập được 1.460 tổ tự quản đường biên, mốc giới…

Hai bên cũng phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc như Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” với 7.000 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 300 tỷ đồng và gần 300 công trình dân sinh trị giá hơn 40 tỷ đồng; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã trao tặng 24.676 con bò cho đồng bào nghèo nơi biên giới.


Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ tư lệnh BĐBP đã thống nhất tăng cường, phối hợp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân ở khu vực biên giới và đơn vị BĐBP vững mạnh; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức chính trị, đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cả nước hướng về đồng bào chiến sỹ nơi biên giới hải đảo, bằng những hành động thiết thực và việc làm cụ thể, nhằm huy động mọi nguồn lực giúp nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo; Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”…

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP cho biết, khu vực biên giới luôn là địa bàn trọng điểm, là mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm. Trong bối cảnh đó, BĐBP mong được sự đồng hành của MTTQ, các tổ chức thành viên để huy động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia


Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP ký kết Thông báo Kết luận nội dung phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với BĐBP.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với BĐBP đã thực chất và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở và tạo sự đồng thuận xã hội để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Với truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lực lượng Biên phòng luôn được Đảng, nhà nước và nhân dân đánh giá cao những chiến công, thành tích của lực lượng Biên phòng đã đạt được”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, lực lượng biên phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới trên bộ và trên biển, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích và tài nguyên quốc gia.

Cùng với đó, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới, tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các chủ trương và chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân và các thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới.

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm biên cương”; Phối hợp tổ chức vui đón Tết Nguyên đán tại các vùng biên giới; Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; NQLT số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tham gia phối hợp Cuộc vận động “Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống biên phòng; Tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm tôn vinh, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp triển khai tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hơn 10 năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự là ngày hội toàn dân, là mong muốn, nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong hơn 113 ngàn khu dân cư trên cả nước trong dịp 18/11.

“Đề nghị hai bên cùng nghiên cứu, đề xuất để việc tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân cũng thực sự mang lại ý nghĩa tăng cường, củng cố đoàn kết quân dân, điều này đặc biệt quan trọng đối với nhân dân vùng biên cương Tổ quốc” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, BĐBP tiếp tục gắn bó chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại và đảm bảo an ninh trật tự, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, giúp dân và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 240 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình cán bộ, chiến sỹ BĐBP bị thiệt hại trong cơn bão số 10.

Nhân dịp này thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 240 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình cán bộ, chiến sỹ BĐBP bị thiệt hại trong cơn bão số 10.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Từ những ngôi nhà Đại đoàn kết đến nhà tránh lũ và sinh hoạt cộng đồng vững chãi được bàn giao đã giúp người nghèo ở tỉnh Quảng Bình an tâm trong mùa mưa, bão đang ...
Nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê

Nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê

Đắk Lắk là địa phương có 49 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó mỗi dân tộc có những nét đẹp văn hoá riêng. Với người Ê Đê, ngoài những nét văn hóa cồng chiêng, ...
Một nét Cao Lan dưới chân núi Là

Một nét Cao Lan dưới chân núi Là

Những nếp nhà sàn lợp lá cọ đẹp như tranh vẽ dưới chân núi Là. Một bản Cao Lan ở xứ Tuyên đang hấp dẫn khách du lịch với nét văn hóa riêng có.

Xem nhiều nhất