Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm

Đức Sơn

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra, tổ chức chiều 12/1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, thông qua hoạt động thanh tra, trong giai đoạn 2016-2020, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. So với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%.

Đặc biệt, năm 2020, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất. Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân. Ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng.

Năm 2020, qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm. Tiến hành 2.421 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 374 vụ việc với 482 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 74 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của ngành Thanh tra trong thời gian qua. “Các đồng chí trong toàn ngành Thanh tra đã có những thành tích nổi trội. Có những kết luận thiết thực đóng góp vào việc lập lại kỷ cương đất nước, đặc biệt là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tạo lòng tin trong nhân dân. Trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành Thanh tra như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch. Quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Kết quả đôn đốc, xử lý về thanh tra của các bộ, ngành, địa phương còn thấp. Tình hình khiếu nại còn diễn biến phức tạp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TTCP và ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2026). Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, chú ý thanh tra đột xuất.

Thủ tướng đề nghị, ngành Thanh tra lựa chọn thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. Nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…Ngành Thanh tra cần triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của TTCP phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương. Rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng đề nghị, TTCP và ngành Thanh tra xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Thanh tra…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục

Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng ...

Xem nhiều nhất