Tháng 7- tháng tri ân

    Việt Hà (thực hiện)

Trong không khí của những ngày tháng 7 lịch sử, chúng tôi về Bắc Ninh - một trong những địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Ông Vũ Hùng- Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ rằng, những người làm công tác Mặt trận luôn muốn làm được nhiều hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa để tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với nước – họ đã không tiếc máu xương của mình cho độc lập nở hoa.

Ông Vũ Hùng.

PV: Thưa ông, với  tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, được biết thời gian qua MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có những việc làm rất thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa?

Ông Vũ Hùng: Với công tác đền ơn đáp nghĩa, cá nhân tôi cho rằng có làm được bao nhiêu cũng không bù đắp được sự mất mát, hy sinh to lớn của những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với nước. Bởi vậy, chúng tôi – những người cán bộ Mặt trận luôn động viên nhau làm tốt nhất những gì có thể.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, các chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và nay là của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó rất tập trung  quan tâm tới nội dung thứ 5 của cuộc vận động đó là “Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”.

Đặc biệt chúng tôi phát động phong trào trồng cây tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, được người dân ủng hộ rất nhiệt tình. Trong những năm qua đã trồng tặng cho các đối tượng chính sách được nhiều vườn cây tình nghĩa với hàng nghìn các loại cây nhiều cây ăn quả như nhãn lồng, vải thiều đã đơm hoa kết trái, những quả ngọt nặng nghĩa tình.

Hiện nay toàn tỉnh có 49/1.388 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng cùng với tỉnh và cơ sở chăm sóc chu đáo, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà những ngày lễ, tết cũng như lúc ốm, lúc đau, trái nắng trở trời… 

Những ngày này, xuống các địa bàn dân cư chúng tôi nhận thấy phong trào Đền ơn đáp nghĩa ở Bắc Ninh đang tiếp tục lan tỏa, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thưa ông?

- Có thể nói là như vậy. Cùng với việc  vận động nhân dân, cán bộ công chức và người lao động, các nhà hảo tâm, ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” để làm nhà đại đoàn kết, MTTQ các cấp đã rất chú trọng, quan tâm tới đối tượng chính sách còn ở nhà cấp 4 dột nát. Tính từ năm 2000 đến tháng 6/2017 Quỹ “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 101 tỷ đồng.

Trích quỹ Vì người nghèo hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa cho các đối tượng là thương binh, gia đình liệt sỹ còn nghèo. Phối hợp tặng 7.283 sổ tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 1,57 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, các thương bệnh binh nhằm tri ân, xoa dịu những đau thương mất mát do chiến tranh để lại. 

Thưa ông, vậy công tác phối hợp đã được MTTQ thực hiện như thế nào để không bỏ sót những gia đình chính sách đặc biệt khó khăn,  những thương bệnh binh có nhu cầu cần được giúp đỡ hay những hồ sơ người có công còn tồn đọng chưa được giải quyết?

- MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể vận động nhân dân hưởng ứng phong trào làm nhà tình nghĩa, xây nhà cho người có công, hỗ trợ sửa chữa nhà cho thương binh, gia đình liệt sĩ có nhà ở cấp 4 dột nát, kết quả từ năm 2013-2016 toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 1.962 nhà tình nghĩa, nhà cho người có công trị giá 77,8 tỷ đồng. 

Năm nay, nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã sớm xây dựng công văn hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã sớm xây dựng công văn hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với Người có công. Phối hợp rà soát, lập danh sách thương, bệnh binh có nhu cầu về xe lăn; lập danh sách con liệt sĩ, thương binh chưa có việc làm; gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng nhiều hình thức hỗ trợ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp.

Thống nhất trong Ban Quản lý Quỹ để phân bổ thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động các tổ chức nhận đỡ đầu, giúp đỡ để không có trường hợp gia đình chính sách khó khăn nào không có tổ chức đoàn thể giúp đỡ.

Với mục tiêu phấn đấu hầu hết các thương, bệnh binh có nhu cầu cần xe lăn được trao tặng; giúp đỡ, tạo điều kiện liên hệ, giới thiệu việc làm cho con liệt sĩ, thương binh; hoàn thành tối thiểu 50% kế hoạch giai đoạn 1 xây dựng nhà cho người có công trong dịp nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Trong đó, giai đoạn 1  là 591 hộ, trong đó 455 hộ xây mới, 136 hộ sửa chữa. 

Trong công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức vận động, để tránh chồng chéo MTTQ tỉnh Bắc Ninh  có những kinh nghiệm gì có thể chia sẻ?

- Khi bắt tay làm chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc này. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương, phối hợp với từng tổ chức thành viên trong công tác đền ơn đáp nghĩa như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi ủng hộ, giúp đỡ, đỡ đầu thân nhân liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì việc rà soát danh sách, ủng hộ giúp đỡ xe lăn cho những trường hợp thương bệnh binh có nhu cầu; Đoàn Thanh niên chủ trì thắp nến tri ân ở 100% các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; rà soát, hỗ trợ liên hệ, giới thiệu việc làm cho thương, bệnh binh, con em của thương, bệnh binh và đối tượng chính sách; Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân tỉnh rà soát, ủng hộ giúp đỡ về nhà ở cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công...

Nhờ phối hợp nhịp nhàng và trách nhiệm nên hiệu quả đạt được rất đáng mừng, đó như là một phần thưởng ý nghĩa dành cho những người làm công tác Mặt trận chúng tôi. Đặc biệt, hưởng ứng các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ các đoàn thể phát động, các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh luôn động viên con cháu chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đề ra, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc cưới, việc tang đã thực hiện tiết kiệm theo nếp sống mới, các gia đình chính sách, thương bệnh binh luôn giáo dục con cháu không vi phạm tệ nạn xã hội, thực hiện tốt luật an toàn giao thông, sống chuẩn mực, gương mẫu để góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thời gian tới, công tác đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được quan tâm, thực hiện như thế nào thưa ông?

- Có thể nói chưa bao giờ chúng tôi bằng lòng với những gì đã đạt được. Bởi vậy, trong thời gian tới MTTQ các cấp sẽ phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức, biện pháp mới, phong phú, hiệu quả.MTTQ các cấp cũng luôn xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể trong nội dung cuộc vận động.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất