Thanh Hóa đã có 1 huyện và 180 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Chung

Chiều ngày 20000/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri số 10 của UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động nói trên.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Thông tri số 10 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, cuộc vận động đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân.

Nhiều địa phương đã có cách làm thiết thực và hiệu quả như hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất, cây giống, vật nuôi, vốn sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo... 

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được hơn 25 tỷ đồng. 

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân hiến trên 139 ha đất, đóng góp trên 82 nghìn ngày công, sửa chữa và làm mới hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, đã có 1 huyện, 180 xã và 399 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với các nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đối với sự phát triển của mỗi địa phương và cả tỉnh; tổ chức phát động các phong trào thi đua, gắn với tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động với khí thế thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong lúc khó khăn, nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải thực sự là “trụ đỡ” hỗ trợ ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của ...

Xem nhiều nhất