Thanh Hóa kiến nghị Trung ương xem xét cơ cấu

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Thanh Hóa nhất trí kiến nghị với Trung ương xem xét lại về cơ cấu dân tộc, nữ và quan tâm đến đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa.

Thanh Hóa kiến nghị Trung ương xem xét cơ cấu

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng ngày 16/2, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Theo dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh Hóa có 14 đại biểu được bầu. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 8. 

Theo Thông tri số 42/TT- HĐND của Thường trực HĐND tỉnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 95 đại biểu chính thức. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 226 người, với các thành phần: Thường trực và các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp lớn và khối huyện, thị xã, thành phố. 

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tri số 42/TT- HĐND của Thường trực HĐND tỉnh. Hội nghị nhất trí kiến nghị với Trung ương xem xét lại về cơ cấu dân tộc, nữ và quan tâm đến đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa.

Nguyễn Chung

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất