Thanh Hoá: Phổ biến Nghị quyết số 58 tới những người làm công tác Mặt trận

Anh Tuấn

Trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 58, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân…

Thanh Hoá: Phổ biến Nghị quyết số 58 tới những người làm công tác Mặt trận
Ông Nguyễn Văn Tòng, PCT Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá phổ biến Nghị quyết 58 tới những người làm công tác Mặt trận

Ngày 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 58 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 tới các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, Uỷ viên Hội đồng tư vấn, đại diện chức sắc tôn giáo...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung làm rõ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết, tình hình và nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã quán triệt những nội dung chủ yếu trong kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và của cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 58 và các văn bản liên quan.
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 58 và các văn bản liên quan.

Trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 58, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thống nhất ý chí và hành động, sớm đưa Nghị quyết số 58 vào cuộc sống.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã xác định. Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2020 và năm 2021.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất