: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[ẢNH] Thư tay được vận chuyển thế nào trong thời đại hiện nay

Lần cuối bạn nhận được thư là khi nào? Không phải là một tin nhắn điện tử mà là một lá thư được viết trên giấy bằng tay? Nếu bạn nghĩ rằng trong thời đại này, thời của những lá thư điện tử, thư tay không còn cần thiết nữa, hãy xem bộ sưu tập ảnh của chúng tôi để biết rằng bạn đã nhầm.