Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

PV

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Trung tâm và Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ hành chính công, gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kiểm tra - Giám sát, Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Biên chế công chức và số lượng viên chức của Trung tâm được tính trong tổng số biên chế công chức và số lượng viên chức của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm. Sau 3 năm thực hiện, UBND tỉnh Bắc Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh diễn ra sáng 21/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thống nhất thông qua nội dung Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp theo đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã thông tin quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng trong tháng 4/2017, theo  thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất