Thi tốt nghiệp THPT 2021 giữ ổn định như năm 2020

Bộ GDĐT vừa chính thức có văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021, trong đó có phương án thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020. Kết quả kỳ thi vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GDĐT đặt ra là làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi, nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả lực lượng tham gia tổ chức thi. Đặc biệt, chú trọng tập huấn kỹ về nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Đồng thời, chuẩn bị ngân hàng câu h