: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:35:00 - Thứ sáu, 29/06/2018

EC kéo dài thời gian 'thẻ vàng' với thủy sản Việt Nam

Theo kết quả ban đầu, dự kiến tháng 1/2019 tới, EC sẽ quay lại Việt Nam để xem xét lại việc khắc phục “thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác thủy sản.

Trước đó, vào ngày 23/10/2017, EC đã rút “thẻ vàng” đối với thuỷ sản khai thác của Việt Nam và đưa ra 9 khuyến nghị Việt Nam cần khắc phục trong thời gian 6 tháng (đến ngày 23/4/2018).  

Như vậy, thời gian rút “thẻ vàng” sẽ phải kéo thêm để chờ EC tiến hành kiểm tra, đánh giá việc khắc phục 9 khuyến nghị và đi đến xem xét có gỡ “thẻ vàng” cho thuỷ sản Việt Nam hay không.    

Song Nguyên