Thông báo về việc bán báo Tinh hoa việt tồn

ĐĐK

Báo Đại Đoàn Kết trân trọng thông báo về việc bán số lượng báo cũ tồn kho Tinh hoa việt cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua từ ngày 12/5 đến 19/5.

- Căn cứ chủ trương chỉnh trang trụ sở làm việc của Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết;

- Căn cứ thông báo số 06 – TB/BBT-ĐĐk ngày 12/5/2020 của Ban Biên tập về việc thanh lý báo tồn từ năm 2015 đến 2020. Báo Đại Đoàn Kết thông báo thanh lý một số lượng báo bao gồm:

- Báo Tinh Hoa Việt trước tháng 10/2018: 7.800 đồng/tờ

- Báo Tinh Hoa Việt từ tháng 10/2018: 11.800 đồng/tờ

- Báo Xuân: 40.000 đồng/tờ

- Báo gộp: 23.600 đồng/tờ

- Nhật báo trước tháng 10/2018: 3.500 đồng/tờ

- Nhật báo từ tháng 10/2018: 5.500 đồng/tờ

Tỷ lệ chiết khấu tùy theo số lượng mua, liên hệ trực tiếp ban Tuyên truyền Quảng cáo, Phát hành – Báo Đại Đoàn Kết.

Báo Đại Đoàn Kết xin thông báo và sẽ bán báo tồn cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua từ ngày 12/5 đến 19/5/2020.

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu xin đăng ký và liên hệ trực tiếp tại Ban Tuyên truyền Quảng cáo, Phát hành - Báo Đại Đoàn Kết. Số điện thoại : 0983137309; người liên hệ: Nguyễn Quyết Tiến.

Báo Đại Đoàn Kết kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tới trực tiếp liên hệ. Sau ngày 19/5/2020, Ban Tuyên truyền Quảng cáo, Phát hành và Ban Kế hoạch – Tài chính - Báo Đại Đoàn Kết sẽ tổng kết báo cáo Ban Biên tập và tìm đối tác mua theo hình thức bán giấy báo cũ.

Trân trọng thông báo!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gỏi lá Kon Tum

Gỏi lá Kon Tum

Người ta nói rằng, chưa được thưởng thức gỏi lá tức là bạn chưa được coi là đã đến Kon Tum, đến Tây Nguyên.
Bình Liêu mùa hoa sở

Bình Liêu mùa hoa sở

Lễ hội hoa sở là hoạt động văn hóa tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng cao Bình Liêu.

Xem nhiều nhất