Thông qua chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Huyền Chi

Chiều ngày 25/9, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên họp trụ bị.

Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 308-KH/TU, ngày 4/7/2019 về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có 350 đại biểu được triệu tập từ 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 52 đại biểu đương nhiệm và 298 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV với chủ đề Đại hội "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc".

Hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh.
Hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội họp phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội diễn ra với sự hưởng ứng đông đảo từ nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 24/9/2020.

Gian hàng tại Triển lãm thành tự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020.
Gian hàng tại Triển lãm thành tự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất