Thông tin tranh luận phải chính xác

H.Vũ

Chiều 6/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội năm 2020.

Trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và triển khai Chương trình giám sát năm 2020, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, do đó công tác giám sát cần tiếp tục được tập trung chỉ đạo để vừa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vừa phù hợp với thực tiễn. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV tiếp tục chất vấn theo nhóm vấn đề, thời gian chất vấn nên tổ chức trong 2,5-3 ngày.

Theo ông Phúc, tăng cường tranh luận, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn, không đăng ký tranh luận nhưng lại đặt câu hỏi chất vấn. Nội dung Nghị quyết chất vấn cần định lượng, có nhiều chỉ tiêu, chỉ số, thời hạn để thực hiện. Tại phiên họp của UBTV Quốc hội, sau khi kết thúc phiên chất vấn, UBTV Quốc hội cần ban hành nghị quyết về chất vấn. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, thì việc xây dựng các báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết giám sát cần chú trọng làm rõ trách nhiệm, có các đề xuất, biện pháp cụ thể. Thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đúng kế hoạch nội dung, chương trình giám sát đã ban hành.

Cơ bản đồng tình với kiến nghị, đề xuất thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội năm 2020, một số đại biểu đã đề nghị, trong Chương trình giám sát chuyên đề tới đây cần phân định rõ trách nhiệm của Quốc hội, UBTV Quốc hội cần triển khai những công việc gì, Chính phủ, bộ, ngành và địa phương phải triển khai công việc gì, nhằm tạo thuận lợi hơn cho thực tiễn giám sát? Bên cạnh đó, các cơ quan chịu sự giám sát cần gửi báo cáo về Đoàn giám sát đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng của báo cáo giám sát.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, phát huy kinh nghiệm và kết quả của những năm trước năm 2019, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát với nhiều cải tiến và đổi mới. Hoạt động chất vấn ngày càng được chú trọng và tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực. Điểm nổi bật là lần đầu tiên UBTV Quốc hội đã tiến hành giám sát, chất vấn lại việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của UBTV Quốc hội tại phiên họp lần thứ 36. Việc thực hiện giám sát chuyên đề, xem xét các báo cáo của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cũng được thực hiện nghiêm túc, thiết thực.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Bá Tỵ, việc thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội cũng bộc lộ một số hạn chế như Luật Hoạt động giám sát đã quy định 7 hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, 10 hoạt động giám sát của UBTV Quốc hội, 6 hoạt động giám sát của Hội đồng Dân và các Ủy ban nhưng chúng ta chưa làm hết quy định của luật, có nội dung chưa được quan tâm đúng mức, tính hình thức trong hoạt động giám sát còn tồn tại.

Cũng trong ngày 6/9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Từ thực tế diễn ra, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du cho rằng phải có những giải pháp căn cơ thúc đẩy nhanh và hiệu quả việc giải quyết đơn của nhân dân, giảm áp lực cho Tòa án. Hòa giải, đối thoại tại tòa án là một chế định ưu việt đáp ứng được đòi hỏi trước nhất của tình hình và lâu dài của tiến trình cải cách tư pháp.              

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất