Thu hồi hơn 4 nghìn tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

V.Thắng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa ký Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 gửi Quốc hội.

Trong báo cáo này, Chính phủ khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có mặt cao hơn năm trước. Sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả.

Việc kiểm tra, giám sát giám sát tổ chức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ được quan tâm, chú trọng, nên cán bộ vi phạm giảm so với năm trước. Qua kiểm tra tại 6.890 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, giảm 7,3% so với năm 2020. Có 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.

“Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách” - báo cáo Chính phủ nhìn nhận.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nêu rõ, việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp so với tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại. Số việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế phải thi hành là 4.799 việc; số có điều kiện đang được tổ chức thi hành là 3.691 việc; đã thi hành xong 2.697 việc. Tổng số tiền phải thi hành trên 72 nghìn tỷ đồng; đang tổ chức thi hành trên 34 nghìn tỷ đồng; đã thu được trên 4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét. Tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Ngoài ra, còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng.              

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất