Thu thuế phí từ bất động sản giảm

T.Hằng

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11/2022, thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh đã vượt dự toán năm 2022 từ 8 - 9%. Tuy nhiên, số thu thuế, phí từ bất động sản đang có dấu hiệu chững lại và sụt giảm qua các tháng gần đây.

Tổng thu nội địa (trừ dầu) 11 tháng ước đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 112,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,3% so với cùng kỳ. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, bằng 110,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,2% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và các khoản tăng thu do thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách kích cầu tiêu dùng thì tăng 8,5% so cùng kỳ.

Trong thu nội địa, thu từ sản xuất, kinh doanh là khu vực đóng góp lớn nhất chiếm 51%. Tiếp đó là các khoản thuế khác và thu khác trong đó có chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân chiếm khoảng 26,8% tổng thu nội địa.

Đối với các khoản thu từ nhà, đất chiếm khoảng 17,2% tổng thu nội địa, số thu ước đạt 222.626 tỷ đồng, bằng 136,9% so với dự toán, bằng 130,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 183.681 tỷ đồng, bằng 136,1% dự toán, bằng 134,8% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất ước đạt 35.382 tỷ đồng, bằng 143,1% dự toán, bằng 110,2% so với cùng kỳ. Các khoản thu từ nhà đất tăng trưởng mạnh do thị trường bất động sản (BĐS) sôi động từ cuối năm 2021 cho đến cuối quý I/2022, đồng thời cơ quan thuế tăng cường đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thu nợ đối với các dự án đã thực hiện giao đất và cho thuê đất trong năm 2021, kịp thời nộp vào đầu năm 2022, khiến số thu từ chỉ tiêu này tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, số thu thuế, phí từ BĐS đang có dấu hiệu chững lại và sụt giảm qua các tháng gần đây do thị trường BĐS đang “đóng băng”. Cụ thể, Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản 6 tháng đầu năm tăng 79,3% so cùng kỳ, trong đó: tháng 4 tăng 81,4%, tháng 5 tăng 85,1%, tháng 6 tăng 110,4%, tuy nhiên bước sang tháng 7/2022 đang giảm tốc so tháng 6, chỉ bằng 75,2%, tháng 8 bằng 65%, tháng 9 bằng 48,8%, tháng 10 bằng 52,9% và tháng 11 ước chỉ bằng 35,3%. Thu lệ phí trước bạ từ nhà đất cũng đang sụt giảm mạnh.

Theo Tổng cục Thuế, để huy động kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, cơ quan này đã giao cơ quan thuế các cấp tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu tháng cuối năm cho từng đơn vị quản lý thu; tập trung chỉ đạo điều hành, đôn đốc thu kịp thời các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và BĐS.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất