Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

Thanh Giang

Chiều 5/6, phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Việt Nam sẽ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ để không phụ thuộc, nhưng cũng không phải tự cung, tự cấp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, định hướng “độc lập, tự chủ gắn với hội nhập” xuất phát từ tư tưởng xuyên suốt của Đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

“Việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta trong tình hình mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán đó là không lựa chọn nền kinh tế đóng mà luôn kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, tiếp tục tạo môi trường pháp lý phù hợp, ổn định và điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, đối tác đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” và tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức có tính chất toàn cầu, toàn dân.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu, kết quả quan trọng đã đạt được, Thủ tướng mong muốn các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng tập trung khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu dự diễn đàn.
Thủ tướng trao đổi với các đại biểu dự diễn đàn.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ, trước hết phải tạo môi trường hoà bình, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị -xã hội, ổn định môi trường pháp lý, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, tạo thế đan xen lợi ích; tích cực tham gia sâu, góp phần định hình “luật chơi” trong hội nhập quốc tế.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đồng bộ, hiện đại, hội nhập, phù hợp với cam kết quốc tế. Phát triển đồng bộ các loại thị trường và các yếu tố thị trường hướng tới các chuẩn mực của một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp với thông lệ, cam kết quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ quy luật của thị trường nhưng có can thiệp của Nhà nước khi cần thiết để bảo vệ thị trường, bảo vệ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân.

Thứ ba, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ tư, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả hơn, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đa dạng hoá chuỗi cung ứng.

Diễn đàn thu hút hàng trăm đại biểu tham dự.
Diễn đàn thu hút hàng trăm đại biểu tham dự.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp.

Thứ năm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực và quản trị quốc gia hiện đại.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đương đầu với 'ma trận' hàng giả

Đương đầu với 'ma trận' hàng giả

Nhiều ý kiến cho rằng, hàng giả xuất hiện ở mọi nơi, không mặt hàng nào là không có hàng giả. Vì sao sau rất nhiều giải pháp của các cơ quan chức năng, hàng giả vẫn ...

Xem nhiều nhất