Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020

M. Sơn

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020”.

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu việc xây dựng nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội phải bám sát các nội dung, tiêu chí, quan điểm của Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021; Giới thiệu những nét đẹp văn hóa ứng xử văn minh trong lễ hội; những mô hình, ban tổ chức lễ hội làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng yêu cầu nội dung và hình thức tuyên truyền ngắn ngọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của Việt Nam.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất