Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà dịp Tết

Đức Sơn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký ban hành văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà dịp Tết.

Nội dung văn bản chỉ rõ, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập phối hợp thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình: Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng. Chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Quy chế về việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, theo dõi, nắm tình hình phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 12/02/2019. Các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo về Bộ quản lý ngành để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc” - Văn bản của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chồng ngáo đá đánh đập vợ trong khách sạn

Chồng ngáo đá đánh đập vợ trong khách sạn

T. có biểu hiện ngáo đá, nói nhảm và đánh đập chị N.. Quá hoảng loạn và lo sợ cho tính mạng của 2 người con, chị N. lên mạng xã hội Facebook cầu cứu, nhờ cộng đồng ...

Xem nhiều nhất