: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:13 24/07/2019

Đồng thuận - động lực thúc đẩy phát triển

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, đồng thuận với các chủ trương của tỉnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thuận - động lực thúc đẩy phát triển

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh thăm chúc Tết đồn Biên phòng Quảng Đức - Hải Hà.

Từ các phong trào, nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện. Đó là kết quả của sự đồng thuận xã hội, là tiền đề, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật, năm 2015 đã tuyên truyền để nhân dân đồng thuận việc di dời nhà ở, di dời các công trình xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Một trong những thành công của “Chiến dịch Quang Trung” là đã xây dựng, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ từ người dân, từ việc tổ chức di dời 493 ngôi mộ về nơi khang trang hơn, tổ chức tốt lễ cầu siêu cho các vong linh để thân nhân họ yên tâm, thanh thản đến việc chuẩn bị nơi ở tạm cư chu đáo cho người dân trong diện di dời, giải quyết vấn đề bồi thường cho người dân đúng chế độ chính sách…

Vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để xây dựng 2 tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái. Tháng 12/2018 khai trương và thông tuyến 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ: Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. 3 công trình có tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng sẽ hỗ trợ lẫn nhau nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ninh, đem lại sức lan tỏa cho vùng và khu vực, nhất là Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - kỳ vọng bứt phá của tỉnh. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả Chủ đề công tác các năm của tỉnh .

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nên đã từng bước phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách. Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, nhất là việc triển khai phong trào, cuộc vận động để cổ vũ, động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Mặt trận các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, cũng như việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đặc biệt đã phát huy vai trò của Mặt trận trong các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đáng chú ý, hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng linh hoạt và có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Xây dựng và ký kết giao lưu kết nghĩa hoạt động “Bản - Bản” giữa các bản giáp biên trên địa bàn các địa phương: Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái với các thôn, trấn bên nước bạn Trung Quốc.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và ngày càng thiết thực, bảo đảm tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan và nâng cao nhận thức chính trị cho các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; hoạt động của Mặt trận ngày càng tăng tính hành động, giảm tính hành chính, bám sát dân, bám sát địa bàn cơ sở.

Chủ động và quyết tâm chỉ đạo triển khai mô hình ‘‘Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh” bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp với các cấp chính quyền từng bước tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhiều nơi hoạt động ngày càng hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư.                               

Vũ Mạnh Linh