: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:25 29/02/2020

Hoà Bình: Hiệu quả từ mô hình ‘Tổ liên gia tự quản’

Bắt đầu từ 2 mô hình khởi phát năm 2005, đến nay, toàn huyện Mai Châu đã có 730 tổ liên gia tự quản (LGTQ) phủ khắp các khu dân cư.

Trên tinh thần “Nhân dân tự nguyện, tự giác, tự phòng, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và nhân dân được hưởng thụ về kết quả tự quản ở khu dân cư”, các tổ LGTQ hoạt động với mục đích lấy sức dân để chăm lo cuộc sống của người dân.

Điều đáng ghi nhận tại các địa bàn sau khi thực hiện sáp nhập là việc duy trì ổn định tình hình ANTT trên cơ sở hình thành nhanh chóng sự kết nối giữa xóm mới với xóm cũ, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư mới. Trong năm 2019, tất cả 116 khu dân cư trên toàn huyện đều tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả đạt được có vai trò quan trọng của các tổ LGTQ hoạt động tích cực trên địa bàn huyện.     

Tường Anh