: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 22/07/2019

MTTQ Việt Nam tỉnh Long An: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động

Là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 5 năm qua, tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực. Trong những thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Long An.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Nọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Long An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

MTTQ Việt Nam tỉnh Long An: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động

Ông Trương Văn Nọ- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

PV: Ông có thể cho biết tình hình chung của tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

Ông Trương Văn Nọ: Cùng với xu thế chung của cả nước, Long An tập trung phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá và các công trình trọng điểm do Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra đạt kết quả khá cao, an ninh - quốc phòng giữ vững. Từ đó nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; nhiều sự kiện chính trị và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước được Nhân dân trong tỉnh quan tâm, tích cực hưởng ứng, nhất là tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cán bộ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tỉnh Long An là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu lao động và dân cư giữa các khu vực, song về cơ bản vẫn đảm bảo sự gắn kết xã hội theo chiều hướng tích cực, tinh thần hợp tác vẫn là xu hướng chủ đạo trong xã hội. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vẫn là định hướng cơ bản, được các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An tin tưởng ủng hộ và thực hiện.

Trong những thành tựu trên, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể nào, thưa ông?

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhanh chóng được triển khai và lan tỏa đến cơ sở. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, Mặt trận đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh. Đến nay, tỉnh Long An đã phát triển rộng khắp các mô hình nhân dân tự quản, mô hình phát triển kinh tế, mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả tại khu dân cư.

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tổ chức ngày hội thu, qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Đồng hành với Mặt trận, các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình kêu gọi, vận động xã hội chăm lo, giúp đỡ người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập, điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Long An.

Các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương thông qua cơ chế hiệp thương thống nhất hành động, được cụ thể hóa qua chương trình công tác hàng năm, trong đó nổi lên một số phong trào tiêu biểu như: Phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; phong trào “Lao động sáng tạo, lao động giỏi”, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” của Liên đoàn lao động.

Thưa ông, phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào để phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được?

- Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; chủ động tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Định (thực hiện)