: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:19 07/10/2019

Trà Vinh: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng, vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu huy động tổng nguồn vốn 2.000 tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới; trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 474 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước là hơn 1.500 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, tỉnh Trà Vinh tập trung ưu tiên phân bổ đầu tư cụ thể cho xây dựng hạ tầng cho việc xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí như giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất, nhà ở dân cư…

Tấn Minh