: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:19:48 03/04/2019

Vĩnh Long: Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Tân về tình hình thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Bình Tân đạt chuẩn NTM.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Tân Lê Minh Đức, đến nay Bình Tân đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM (thủy lợi, điện và chỉ đạo nông thôn mới); 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Kết quả từ chương trình đã giúp bộ mặt nông thôn của huyện từng bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, góp phần tạo động lực phát triển cho địa phương. 

Lãnh đạo UBND huyện Bình Tân cho biết: Để đạt chuẩn huyện NTM trong thời gian tới, huyện đang tập trung xây dựng xã Nguyễn Văn Thảnh đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Mặt khác, huyện đang quy hoạch lại vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cấu lại nền nông nghiệp và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân.      

Việt Hương