Tiếp tục cho phép cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

TH. ANH

Bộ GDĐT vừa cho phép các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Ngoài ra, theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT của Bộ cũng ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học chỉ áp dụng đối với những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ. Chương trình bồi dưỡng gồm 35 tín chỉ, trong đó có 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn.

Còn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT dành cho những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong số các môn của cấp THCS, THPT. Chương trình bồi dưỡng có thời lượng 34 tín chỉ, gồm 17 tín chỉ học phần chung và 17 tín chỉ cho mỗi nhánh THCS hoặc THPT. Mục tiêu đặt ra là sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, người học có phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở, giáo dục phổ thông…      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất