Các loài xâm lấn đe dọa nền kinh tế thế giới

Các loài xâm lấn đe dọa nền kinh tế thế giới

Các loài xâm lấn gây thiệt hại cho thế giới ít nhất 423 tỷ USD mỗi năm khi chúng gây ra sự tuyệt chủng của thực vật và động vật, đe dọa an ninh lương thực và làm trầm trọng thêm thảm họa môi trường trên toàn cầu.

Xem nhiều nhất