Tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm soát 'bong bóng' bất động sản

Nghĩa Văn

Ngày 2/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 793/UBND-KT về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra “bong bóng” bất động sản trên địa bàn.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra “bong bóng” bất động sản trên địa bàn.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Quảng Trị xác định, thời gian qua trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, một số tổ chức cá nhân chưa tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản.

Tại các khu vực dự kiến thực hiện các dự án trên địa bàn như: Khu dân cư, khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, nông thôn đã xuất hiện các hoạt động đầu cơ bất động sản gây “sốt ảo”, có hiện tượng “thổi giá” làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường.

“Bên cạnh đó có dấu hiệu nhà đầu tư tổ chức huy động vốn chuyển nhượng chưa đúng quy định của pháp luật, thổi phồng để quảng cáo, rao bán khi chưa đầy đủ quy trình, thủ tục và chưa đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, trật tự xã hội trên địa bàn” trích từ văn bản 793/UBND-KT.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị; Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân công sớm phát hiện các sai phạm về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có).

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; thông tin kịp thời về quy hoạch trên địa bàn bằng nhiều hình thức để người dân không tham gia vào các giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Đối với các chủ đầu tư các dự án bất động sản, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm, tùy theo mức độ có thể xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và khi có Thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng và quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các pháp luật khác có liên quan. Thực hiện công khai thông tin, chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất