Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Trải qua 30 năm thực hiện công tác nghiên cứu, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đã phiên dịch, biên soạn, tổ chức xuất bản và in ấn một số tác phẩm Kinh điển, Luật tạng tiêu biểu như Luật Tứ Phần, Từ Điển Hán Việt, Từ điển Phật học Hán Việt…
Các tôn giáo chung tay vì hạnh phúc của cộng đồng

Các tôn giáo chung tay vì hạnh phúc của cộng đồng

Là đất nước có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, trong những năm qua, triết lý nhân sinh “tốt đời đẹp đạo” luôn động viên đồng bào các tôn giáo và nhân dân Việt Nam sống trong mái nhà chung Mặt trận. Vì vậy, mái nhà Mặt trận luôn ấm áp tình nghĩa đồng bào.

Xem nhiều nhất