: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Đem từ bi, nhân ái đến mọi người

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có 30/30 Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, 2.085 tăng ni, 1.632 tự viện.