: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:24:00 23/05/2019

Hòa hợp đạo với đời

Ngày 23/5, Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo và người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình đã đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật tiếp đoàn.

Hòa hợp đạo với đời

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh có 2 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Kinh và Mường; 2 tôn giáo chính được Nhà nước công nhận là Phật giáo và Công giáo. Các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã phát huy các giá trị của mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động từ thiện, nhân đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả, xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

“MTTQ các cấp phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác giám sát chính sách đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đề ra giải pháp để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đồng bào dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo đã có vai trò tích cực trong vận động, hướng dẫn nhân dân, tín đồ tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiêu biểu như Phật giáo với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “Chùa tinh tiến về an inh trật tự”, tổ chức khóa tu mùa hè cho các em học sinh. 

Hòa hợp đạo với đời - 1

Các đại biểu phát biểu tại buổi tiếp.

Đạo Công giáo với phong trào “Hiến tặng giác mạc – vì  một thế giới không mù lòa”, phong trào “xây dựng xứ họ đạo tiên tiến”… Những việc làm đó đã góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo được mối đoàn kết, gắn bó hòa hợp giữa các tôn giáo, các dân tộc, mang ý nghĩa thiết thực của đạo đối với đời”, ông Việt Anh khẳng định. 

Biểu dương kết quả đáng khích lệ của các chức sắc, chức việc các tôn giáo và người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình thời gian qua, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên toàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành của tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy vai trò của đồng bào trong triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm tới đời sống của đồng bào dân tộc và phát huy vai trò của các tôn giáo để triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời luôn có những chính sách cụ thể nhằm cải thiện đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững, để người nghèo ở vùng khó khăn bắt kịp với sự phát triển của xã hội. 

“Muốn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến được với từng khu dân cư thì cần có sự vào cuộc của các chức sắc, chức việc, người uy tín, đặc biệt là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp triển khai các chương trình giám sát theo yêu cầu thực tế của nhân dân trên địa bàn để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Hòa hợp đạo với đời - 2

Quang cảnh buổi tiếp.

Để tiếp tục phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn mỗi đại biểu khi về với khu dân cư cần tiếp tục vận động bà con triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động của Mặt trận đã đề ra, đặc biệt là triển khai các phong trào thi đua, các CVĐ do Mặt trận phát động thông qua các hoạt động thiết thực nhất, gần gũi nhất nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tới đời sống của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao trình độ học vấn và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2019 là năm Mặt trận tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị các chức sắc, chức việc và người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với quyền và lợi ích của bà con trên địa bàn.

Hòa hợp đạo với đời - 3

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tuệ Phương