: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:55:38 26/06/2018

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

Ngày 25/6, tại thành phố Kon Tum (Kon Tum), Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

 Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 cán bộ, công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước và thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Đại biểu dự hội nghị được lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua; giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... 

R.C.Kim